[ROOT] / dt / FactProductDescription / 211_Konkani

FactProductDescription

211_Konkani

KeyValue
CultureName-Konkani-
Descriptionआमची सगळ्यांत ल्हव आनी बरी आलुमिनाची फ्रेम नव्या मिस्रधातू पासून तयार केल्या. घटसाणीक लागून तिका वॅल्डिंग करून तापयल्या. आमचे नव्या देझेनाचो परिणाम चडांत चड सुशेग आनी प्रस्तुतीकरणांत मेळटा.
DimProductId211

3 items

Edit


Generated 2024-05-24 01:39:23.234 UTC