[ROOT] / dt / FactProductDescription / 219_Marathi

FactProductDescription

219_Marathi

KeyValue
CultureName-Marathi-
Descriptionनैसर्गिक आणि कृत्रिम धाग्यांचे एकत्रीकरण कोरडे राहते आणि अगदी योग्य असे कुशनिंग उपलब्ध करते.
DimProductId219

3 items

Edit


Generated 2024-05-24 00:46:14.786 UTC