[ROOT] / dt / FactProductDescription / 223_Vietnamese

FactProductDescription

223_Vietnamese

KeyValue
CultureName-Vietnamese-
DescriptionKiểu dáng truyền thống với vành đẩy lên; một cỡ vừa cho tất cả.
DimProductId223

3 items

Edit


Generated 2024-05-24 00:15:51.398 UTC