[ROOT] / dt / FactProductDescription / 224_Vietnamese

FactProductDescription

224_Vietnamese

KeyValue
CultureName-Vietnamese-
DescriptionKiểu dáng truyền thống với vành đẩy lên; một cỡ vừa cho tất cả.
DimProductId224

3 items

Edit


Generated 2024-05-24 00:27:40.673 UTC